-->
-->

ÇORUM-KARGI

EKONOMi

EKONOMİ

İlçemiz ekonomisinin temelini tarım, ormancılık ve hayvancılık oluşturmaktadır. Tarım ilçemizde gerileme eğilimine girmiştir. Bunun sebebi de sürekli artan girdi maliyetleri ve aynı oranda artmayan tarımsal ürün fiyatlarıdır.Bu durum çiftçilerimizin aleyhine olmuştur.Mesela, ilçenin en önemli gelir kaynağı olan pirincin, üç yıldır aynı fiyatta kalması, bamyanın üretim zorluğuna karşın tatmin edici bir fiyatta satılamaması, buna karşılık girdi maliyetlerinin sürekli artmasıdır. Bu durum tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir.. Son yıllarda, büyük şehirlere göç yaşanmasına rağmen ilçe halkı geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır.

Hayvancılıkla geçinen aile sayısında düşme eğilimi olsa da hayvansal üretimde ilerlemeler görülmüştür. Bunun sebebi de aile işletmeciliğinden çok ahır besiciliğinin gelişmesidir.

Küçük ölçekli sanayi kuruluşarı, son yılarda ilçemiz ekonomisinde önem kazanmıştır. Tekstil ve plastik sanayi ilçemiz gençliği için büyük oranda iş imkanları sağlamıştır.

Madencilik sektörü de son yıllarda gelişme göstererek; önemli bir iş kolu haline gelmiştir.

İlçemizde kurulma aşamasında olan Aydın Yapı Ürünleri Tesislerinde 200 civarında işçinin çalışacak olması ilçemiz gençliği için umut kapısı olmuştur.

Kargı, ilçe ekonomisinin bel kemiğini teşkil eden tarımı, hayvancılığı ve ormancılığı ile devlet bütçesine 2,5 trilyon lira vergi vererek katkıda bulunmaktadır.

İlçemiz Malmüdürlüğünden alman bilgilere göre ilçemizde gerçek usulde 491 , basit usulde 281, kurumlar vergisine tabi 35 olmak üzere 807 adet vergi mükellefi bulunmaktadır.

Bugün 1 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!
 
--> Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol